Skip to content Skip to footer

Bioetikos akademija, tai ­ tęstinis projektas, susidedantis iš trijų mokymo kursų:

  • I prokreacijos etikos,
  • II gyvybės pabaigos etikos
  • III genetinių manipuliacijų ir kūno rekonstrukcijos etika.

Šių kursų tikslas – krikščioniškosios antropologijos požiūriu atskleisti svarbiausius manipuliacijos su žmogaus gyvybe etikos aspektus, sudarant galimybę kursų klausytojams kritiškai vertinti šiuolaikinių biotechnologijų taikymą medicinoje.

Kiekvienas mokymo kursas susideda iš 4 temų, kurios atskleidžiamos 8 nuotoliniuose seminaruose. Vieno seminaro trukmė – 2 val. Viso kurso trukmė – 16 val

Studijos I-majame  kurse „Prokreacijos etika” vyks nuotoliniu būdu. Kurso  pradžia balandžio 4 d. 18 val.  I  kurso  Prokreacijos etikos programa

Mokymo kursai skirti visų specialybių gydytojams, akušerėms, slaugytojoms, studentams, visų dalykų mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams

Dalyviams išklausiusiems visą kursą bus išduodamas LSMU Kauno klinikų Neonatologijos klinikos pažymėjimai

Registracijos nuoroda 

Add Comment