Skip to content Skip to footer

PGF Už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacijos nariai laikosi Pasaulinės gydytojų federacijos nuostatų:

 1. Puoselėti Hipokrato tradicijas.
 2. Remti gydytojus ir sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie yra diskriminuojami dėl to, kad laikosi šios tradicijos.
 3. Raginti užtikrinti teisinę apsaugą visiems žmonijos nariams nuo pradėjimo (apvaisinimo) iki natūralios mirties, vadovaujantis:
  1. 1948 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija;
  2. 1959 m. Vaiko teisių deklaracija;
  3. 1975 m. Helsinkio deklaracija,  kurios III dalies 4 punkte teigiama: „Atliekant tyrimus su žmogumi, mokslo ir visuomenės interesai niekada neturėtų būti svarbesni už sumetimus, susijusius su tiriamojo asmens gerove”.

Palaikome ir pritariame Deklaracijai dėl  IVF (1984 m.) kuri teigia, jog: 

 • Kiekviena žmogaus gyvybė yra šventa, unikali ir begalinės vertės nuo apvaisinimo iki natūralios mirties, todėl  niekada negalima nutraukti paciento gyvybės, nesvarbu, koks jo amžius ar liga.
 • Vadovaudamiesi Helsinkio deklaracija (1975 m.), mes tvirtiname, kad žmogus niekada negali būti naudojamas kaip eksperimentų ar išnaudojimo objektas ir todėl manome, kad ekstrakorporalinis apvaisinimas, kuris neišvengiamai susijęs su eksperimentais ir atranka su jauniausiais žmonėmis, yra nepriimtinas.”

Palaikome ir pritariame Pasaulio gydytojų asociacijos Deklaracijai dėl eutanazijos (39 GA, Madridas, 1987 m. spalio 8 d.).

Eutanazija, t. y. veiksmas, kuriuo sąmoningai ar neveikimu siekiama nutraukti paciento gyvybę, net paties paciento ar jo artimųjų giminaičių prašymu, yra neetiškas. Tai netrukdo gydytojui gerbti paciento norą leisti natūraliam mirties procesui vykti sava eiga terminalinėje ligos stadijoje.