Skip to content Skip to footer

Svarbiausios PGF „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos nuostatos - žmogaus gyvybės ir jos neliečiamumo apsauga nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pagarba ir dėmesys žmogaus gyvybės orumui, Gyvybės kultūros sklaida.

Asociacijos veiklos tikslai ir kryptys (iš Įstatų) 

  • Ginti žmogaus gyvybę prenatalinėje fazėje, aktyviai veikiant medicinos, kultūros ir švietimo, religinės bei socialinės veiklos srityse. 
  • Teisiškai ginti visų žmogaus rasės atstovų gyvybę nuo pradėjimo (apvaisinimo momento) iki natūralios mirties, atitinkamai pagal visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3 straipsnį (UNO, 1948 ir 4 VV M.A.) ir Helsinkio deklaraciją 1985 m.
  • Laikytis 1997 m. atnaujintos Lietuvoje Hipokrato priesaikos. 
  • Teikti profesinę moralinę ir visuomeninę paramą gydytojams bei kitam medicinos personalui, diskriminuojamam dėl to, kad laikosi minėtų deklaracijų.
  • Palaikyti santykius ir tarpusavio mainus tarp “Už žmogaus gyvybę” organizacijų ir jų narių visame pasaulyje, bendradarbiauti su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, gerbiančiomis žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.
  • Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, dalyvauti bendruose projektuose skleidžiant Gyvybės kultūrą. 
  • Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikoje pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ir religinėmis bendrijomis bei tarptautinėmis organizacijomis. 
  • Remti tyrimus, švietimą ir tarnybas, susijusias su žmogaus gyvybės problemų sprendimu. 
  • Prisidėti prie jaunosios kartos rengimo  šeimai bei sąmoningai motinystei ir tėvystei. 

Siekdama realizuoti iškeltus uždavinius Lietuvos Asociacija: 

a) organizuoja įvairius renginius, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis; ir  Lietuvos Respublikoje veikiančiomis organizacijomis, kurios vadovaujasi tomis pačiomis pagarbos žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties nuostatomis; 

b) informuoja Lietuvos visuomenę apie padėtį abortų, eksperimentų su žmogaus embrionais, kontracepcijos, eutanazijos ir jaunimo lytinio ugdymo klausimais Respublikoje ir kitose šalyse; 

c) steigia padalinius Lietuvos Respublikos miestuose ir rajonuose, atlieka aiškinamąjį darbą visuomenei, kokią žalą nusikaltimai žmogaus gyvybei atneša moteriai, šeimai, tautai; 

d) leidžia ir platina teminius leidinius;

 e) rengia konferencijas, paskaitas, seminarus, susitikimus su visuomene. organizuoja informacines-švietimo kampanijas, konferencijas, seminarus, kūrybines dirbtuves, kitus renginius;

f) steigia apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems asmenims ar organizacijoms gyvybės kultūros ir žmogaus gyvybės apsaugos srityje;

g) teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje, krizinio nėštumo, šeimos planavimo bei orios mirties  klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo fazėse.