Skip to content Skip to footer

Svarbiausios asociacijos nuostatos - žmogaus gyvybės ir jos neliečiamumo apsauga nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pagarba ir dėmesys žmogaus gyvybės orumui, žmogaus gyvybės kultūros sklaida.

Pasaulio gydytojai, įsipareigoję likti ištikimi Hipokrato tradicijomis pagrįsta medicinos etika, 1974 m. birželio mėn.. Olandijoje įkūrė Pasaulinę gydytojų federaciją „Už žmogaus gyvybę “(Worl federation of Doctors who respect human life), kurios pirmininku buvo išrinktas prof. Karelas Guningas. Lietuva 1990 m. lapkričio 24 d. tapo 92-aja šios Federacijos asociacija. Jos tikslas yra humaniškos, paremtos  meile  ir  pasiaukojimu  artimui sveikatos  priežiūros  ir  gydymo įgyvendinimas, gyvybės kultūros puoselėjimas Lietuvoje. Tai siekis grąžinti Hipokrato tradicijas gerbti žmogaus gyvybę nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties.

Asociacijos pirmininkės: dr. Auksė Narvilienė (1990-1995), šviesios atminties doc. dr. Alina Šaulauskienė  (1995 – 2011 m.), šviesios atminties dr. Giedrė Žilinskienė (2011-2020),  doc, dr. Eglė Markūnienė  (2020 iki dabar).  

. 

Veiklos kryptys 

Svarbiausios asociacijos nuostatos – žmogaus gyvybės ir jos neliečiamumo apsauga nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pagarba ir dėmesys žmogaus gyvybės orumui, žmogaus gyvybės kultūros sklaida. 

Gyvybės kultūros sklaida:

 • Konferencijos ir akcijos. Kartu su kitomis organizacijomis, kasmet rengiamos respublikinės, tarptautinės praktinės ir mokslinės konferencijos Pasaulinės gyvybės dienos (paskutinis balandžio sekmadienis) ar Pasaulinės ligonio dienos (vasario 11d.) proga. Per savo veiklos metus surengėme  keliasdešimt  konferencijų  Pasaulinei ligonio dienai ir Pasaulinei gyvybės dienai paminėti, glaudžiai bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vilniaus miesto  Savivaldybės tarybos Sveikatos komitetu  bei  Gyventojų slaugos ir globos reikalų komisija. Taip pat rengiamos akcijos Negimusio kūdikio dienai (lapkričio 23 d.) paminėti. 
 • Pamiklai. Asociacijos iniciatyva ir Amerikos lietuvio Rimvydo Sidrio labdaros dėka, Vilniuje yra iškilę du pagarbos gyvybei simboliai – paminklas negimusiems kūdikiams (skulptorius Vladas Kančiauskas, pastatytas Vilniuje, Rasų kapinių Angelų kalnelyje 1998 m. spalio 24 d.) ir skulptūra “Motinystė” , pastatyta Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos kiemelyje Antakalnyje 2000 m. lapkričio 18 (autoriai skulptoriai Leonas ir Gediminas Žukliai);
 • Surengtos parodos: „Žmogaus gyvenimas iki gimimo: pradžia ir pabaiga“ Kauno medicinos muziejuje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vytauto Didžiojo universitete (2004). Fotoekspozicija skirta tėvo dienai „Būti tėvu“, (2001) Kauno jezuitų gimnazijoje, Sigito Kondrato  fotografijų „Motinystė“, paroda surengta Kauno medicinos muziejuje (2005);   
 • Hipokratiškosios tradicijos palaikymas. Asociacijos rūpesčiu, 1997 m. Lietuvoje buvo atnaujinta Hipokrato priesaika, įpareigojanti saugoti žmogaus gyvybę nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Ją pasirašė 42 habilituoti medicinos mokslo daktarai, įvairių sričių profesoriai. Atnaujinta Hipokrato priesaika  jau yra prisiekę per tris tūkstančius gydytojų Lietuvoje. Šią priesaiką priima ir Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto  Medicinos specialybių absolventai. Deja, iki šiol Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas nesiryžta  to padaryti. 

Ekspertinė veikla

 • Esame neabejingi įstatymų, susijusių su žmogaus gyvybės apsauga, leidybai. Asociacijos nariai mokslininkai rengia ir teikia ekspertines išvadas LR Seimo komitetams dėl embrionų apsaugos, dirbtinio apvaisinimo, krizinio nėštumo, eutanazijos ir kt. klausimais; 
 • Remiantis Jungtinių tautų deklaracija, kurioje nurodyta, kad vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos tiek iki gimimo, tiek ir po jo bei Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija PGF “Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos iniciatyva šios nuostatos įtvirtintos 1996 m. LR Seimo priimtame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, kuris galioja iki šiol. 
 • PGF “Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacija  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui teikė pakartotinius siūlymus, kurie buvo priimti ir į juos atsižvelgta.  Vaiko neatimama teisė gyventi, sveikatos ir sveiko vystymosi apsauga iki gimimo ir po gimimo įtvirtinta LR Seime Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4-jame ir 6-jame straipsniuose. Asociacija  taip pat aktyviai dalyvauja LR Seimo organizuojamuose klausymuose ir komitetų posėdžiuose dėl gyvybės apsaugos, jaunimo rengimo šeimai.
 • Rengiami ir viešai skelbiami rezoliucijos, komunikatai, kreipimaisi į Lietuvos Prezidentūrą, Seimą ir Vyriausybę, teikiamos įstatymų pataisos, supažindinama visuomenė žiniasklaidos priemonėmis. Asociacijos, visų suinteresuotų visuomeninių organizacijų, ypač Laisvos visuomenės instituto ir vyskupijų šeimos centrų nuolatinės veiklos skiepijant gyvybės vertę ir pagarbą negimusiai gyvybei dėka dirbtinių abortų skaičius moteriai pageidaujant Lietuvoje sumažėjo nuo 40439 (1991 m.) iki 5031 (2016 m.).

Asociacijos parengti ir išleisti leidiniai:

 1. Liučia Baroki „Žmogaus gyvybė pirmasis stebuklas“ . Lietuvių kalba išleista 30 000 tiražu.
 2. Žurnalas „Už gyvybę“ (1999-2003).
 3. Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų taryba. Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija Lietuvių kalba  1997 ir  2003.
 4. Alina Šaulauskienė. Vaisingumo pažinimas ir valstybinė šeimos politika”, 1998; 2012.
 5. Alina Šaulauskienė “Hipokratas vėl su mumis”, 1997; 2012, 2016.
 6. Alina Šaulauskienė “Rachelės rauda”, 1998; 2012. 
 7. Alina Šaulauskienė, Janina Irena Tartilienė, Daiva Šveikauskienė “Galėję gyventi”, 2010 , 2017.
 8. “ Nacionalinis forumas. Jaunimo rengimas šeimai: Lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas. Vilnius, 2014.
 9. Pasaulio gydytojų federacijos Už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacijai 25 metai”, 2016. 

Įsteigti apdovanojimai 

Kasmet labiausiai nusipelniusiems gyvybės kultūros skleidime įteikiamas apdovanojimas skulptoriaus Leono Žuklio sukurta statulėle „Motinystė“ .

Gauti apdovanojimai 

 PGF “Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijai už ilgametį indėlį puoselėjant gyvybės kultūrą Lietuvoje  2015 m. įteiktas GYVYBĖS APDOVANOJIMAS (įsteigtas žurnalo “Ateitis”, Bernardinai.lt, Marijos radijas).

Tarptautinis bendradarbiavimas

Asociacija  yra Europos federacijos katalikų medikų asociacijos narė.

Bendradarbiauja su Europiniu rengimo šeimos gyvenimui institutu, vienijančiu per 30 organizacijų iš skirtingų Europos šalių  palaiko ryšius su Lenkijos (Varšuvos Medicinos akademija.