Skip to content Skip to footer

Vasario 11-ąją pasauline ligonių diena paskelbė Popiežius Jonas Paulius II apie tai pranešęs apaštališkajame laiške, paskelbtame 1992 m. gegužės 13-ąją – jam litin brangią Fatimos Marijos šventės dieną. Pirmą kartą Pasaulinė ligonių dienos pagrindinė šventė 1993 m. vasario 11-ąją buvo surengta Lurdo šventovėje. Nuo tos datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis. Kiekvienais metais Popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius. Ta proga jis paskelbia Apaštalinį laišką. Laiško turinys priklauso nuo to, kokios problemos aktualiausios, kokios ligos labiausiai atkreipia visuomenės dėmesį.

 Nuo 1998 m. PGF „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos iniciatyva Lietuvos gydymo įstaigose pradėta švęsti Pasauline ligonių diena. Už šia iniciatyvą esame dėkingi Varšuvos medicinos akademijai, kuri mus pakvietė į šios dienos proga surengtą mokslinę konferenciją. Kaimynų pavyzdžiu pradėjome šią dieną minėti ne tik Vilniuje, bet ir visuose Lietuvos kampeliuose esančiose gydymo įstaigose, bažnyčiose, šeimos centruose. Pasaulinė ligonių diena įteisinta 2007-aisiais metais Lietuvos Respublikos Seime ir įrašyta į atmintinų dienų sąrašą.

 Asociacija kasmet prisideda prie Popiežiaus laiško platinimo surengtų konferencijų, seminarų metu. Popiežiaus laiškas yra moralinė parama ir atgaiva ligoniui, dvasinis medikų palaikymas, bei priminimas apie dvasine ir fizine kančia visuomenei. 

Įvykiai

Informacija ruošiama…

Nuotolinė konferencija „Pandemijos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje“ vasario 10 d. 

Konferencijos programa 

Popiežiaus Pranciškaus žinia 29 Pasaulinei ligonio dienai 
Konferencijos vaizdo įrašas

Konferencija „ Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu“ skirta 28 Pasaulinei ligonio dienai

Konferencijos programa

Popiežiaus Pranciškaus žinia 28 Pasaulinei ligonio dienai

Žiniasklaidą apie konferenciją: 
Gydytojų žinios, 2020, 4 (7psl., 10 psl.)

Konferencija „Dovanai gavote, dovanai duokite“ (Mt 10,8) skirta 27 ajai Pasaulinei ligonių dienai Lietuvoje paminėti 2019 vasario 11 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje 

Konferencijos programa

Popiežiaus Pranciškaus žinia 27 Pasaulinės ligonio dienos proga

Žiniasklaida apie konferenciją : 
Lietuvos medicinos biblioteka 
PRO VITA 

Konferencija Mater Ecclesiae: „Štai tavo sūnus < … > Štai tavo motina” (Jn 19, 26-27), skirta 26-ajai Pasaulinei ligonių dienai Lietuvoje paminėti, 2018 m. vasario 12 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje, 

Konferencijos programa 

Konferencijos rezoliucija 

Žiniasklaida apie konferenciją 
PRO VITA

Konferencija „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ minint 25 Pasaulinę ligonio dieną, 2017 vasario 13 d. Lietuvos Žinijos Draugijos salėje

Konferencijos programa

Popiežiaus Pranciškaus žinia 25-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

Konferencija „Vargšas aš, jeigu negaliu padėti ligoniui…“, skirta 24 Pasaulinei ligonio dienai paminėti, 2016 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybė.

Konferencijos programa 

Popiežiaus Pranciškaus žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos proga